A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гадяцький опорний ліцей І-ІІІ ступенів імені Лесі Українки Гадяцької міської ради

Любий друже! Вітаємо тебе на офіційному сайті Гадяцького опорного ліцею І-ІІІ ступенів імені Лесі Українки


    
    

МІСІЯ ліцею: створюємо освітнє середовища, що забезпечує розвиток та виховання здобувачів освіти, здатних вибудовувати свою особистісну освітню траєкторію.

ВІЗІЯ: ліцей – це заклад успішних, креативних, здорових учнів, творчих, талановитих педагогів та відкритих до плідної співпраці батьків.

Стратегічна мета: формування та розвиток у здобувачів освіти ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкурентоспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника ліцею, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегічні напрямки розвитку ліцею:

  • створення умов для отримання кожним здобувачем освіти того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного учня в систему ранньої предметної орієнтації;
  • створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища;
  • розвиток інноваційної діяльності ліцею, підвищення якості надання освітніх послуг;
  • інформатизація освітнього процесу, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення;
  • побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації здобувачів освіти;
  • сприяння розвитку творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
  • прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
  • виховання у здобувачів освіти патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці;
  • створення сучасної матеріально-технічної бази.

Стратегічні завдання закладу освіти:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, педагогічний патронаж).

6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

10. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

12. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

15. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному веб сайті.

                       

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень