A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гадяцький опорний ліцей імені Лесі Українки

Любий друже! Вітаємо тебе на офіційному сайті Гадяцького опорного ліцею імені Лесі Українки

 

МІСІЯ ліцею: створюємо освітнє середовища, що забезпечує розвиток та виховання здобувачів освіти, здатних вибудовувати свою особистісну освітню траєкторію.

ВІЗІЯ: ліцей – це заклад успішних, креативних, здорових учнів, творчих, талановитих педагогів та відкритих до плідної співпраці батьків.

Стратегічна мета: формування та розвиток у здобувачів освіти ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкурентоспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника ліцею, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегічні напрямки розвитку ліцею:

  • створення умов для отримання кожним здобувачем освіти того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного учня в систему ранньої предметної орієнтації;
  • створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища;
  • розвиток інноваційної діяльності ліцею, підвищення якості надання освітніх послуг;
  • інформатизація освітнього процесу, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення;
  • побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації здобувачів освіти;
  • сприяння розвитку творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
  • прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
  • виховання у здобувачів освіти патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці;
  • створення сучасної матеріально-технічної бази.

Стратегічні завдання закладу освіти:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, педагогічний патронаж).

6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

10. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

12. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

15. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

                       

Останні новини:

Офіцер безпеки

Шановні учасники освітнього процесу! Інформуємо вас, що проєкт «Офіцер безпеки» передбачає присутність офіцера поліції у кожній школі, який відповідатиме за безпеку учасників освітнього процесу.

09:30 02.01.2024

Торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації

Керуючись статтею 101 Конституції України,  статтями 13,22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з  прав людини», активізовано роботу щодо виявлення осіб, які  постраждали від торгівлі людьми, шляхом здійснення інформаційно- просвітницьких заходів, проведення серед населення інформаційних кампаній, а  також розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах 

12:22 27.12.2023

Правила безпечного поводження в інтернеті

Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані та зловживанні вашою довірою. При цьому кмітливість шахраїв виходить за рамки вже добре знайомих українцям афер, тож з’являються нові способи ошукування.

10:39 22.06.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень